Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI​

Değerli Veri Sahibi,

Marinpet Petrol  Denizcilik Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sayıldığından verilerin işlenmesinde bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz.

Bu kapsamda şirketimizin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve işbu açık rıza formu bilginize sunulmuştur.

İşleme Amacı

Şirketimiz uhdesinde işlenecek olan kişisel verileriniz ve bu verilerin işlenmesindeki ve 3. Kişilerle paylaşılmasındaki amaçlar aşağıdaki gibidir;

  1. Yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında, başvurmuş olduğunuz işin niteliklerine uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi amacıyla,
  2. İşin niteliğine uygun olmanız halinde tarafınız ile iletişime geçebilmek adına işlenmektedir.

İşleme Esasları

Kişisel verileriniz

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel biçimde,
  3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla,
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.

Rıza Beyanının Hukuki Mahiyeti ve Sonuçları

İlgili rıza beyanını imzalamanız halinde işlenmesine muvafakat gösterdiğiniz veriler bakımından “açık rıza”nız alınmış sayılacak ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde işlenebilecektir.

Açık rıza yalnızca işlenmesine muvafakat ettiğiniz kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Muvafakatinizi geri almak istemeniz halinde ilgili talebinizi yahut kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı crew@marinpet.net adresine mail atarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak Şirketin web sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’ni linke tıklayarak okudum. Marinpet Petrol  Denizcilik Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmesi öngörülen ve iş başvuru formunda yer alan tüm kişisel verilerimin işleme amacı ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğimi beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Başvuru Formu

Acil Durumda Aranacak Kişiler

Referans Bilgileri

Çalışma Bilgileri