Crew application form

     
Ba?vurulan Görev :
Göreve  Ba?layabilme Tarihi :
Ady & Soyady :
Do?um Yeri :
Do?um Tarihi :
Adresi :
Ev Telefonu :
Cep Telefonu :
Liman Cüzdany No :
Sicil No & Limany :
Pasaport No :
Pasaport Geçerlilik Tarihi :
Liman Cüzdany  Polis Vizesi Bitim Tarihi :
Sa?lyk Belgesi Bitim Tarihi :
Yeterlilik Derecesi :
Sertifika Bilgileri :

Sertifikalar   Mevcut : Evet / Hayyr Biti? Tarihi
       
Denizde  Ki?isel Can Kurtama Teknikleri Belgesi :
Temel Ylk Yardym Belgesi :
Yangyn Önleme ve Yangynla Mücadele Belgesi :
Personel Güvenli?i ve Sosyal Sorumluluk Belgesi :
Can Kurtarma Araçlaryny Kullanma Yeterli?i Belgesi :
Ylk Yardym Belgesi :
Tybbi Bakym Belgesi :
Yleri Yangynla Mücadele Belgesi :
Güv. Personeli için Vardiya Tutma Belgesi :
Mak. Personeli için Vardiya Tutma Belgesi :
Radar Gözlem ve Radar Pilotlama Belgesi :
Otomatik Radar Pilotlama (ARPA) Kullanma Belgesi :
Petrol Tankeri Tanytym Belgesi :
Petrol Tankeri Y?lemleri Belgesi :
Kimyasal Tankeri Tanytym Belgesi :
Kimyasal Tankeri Y?lemleri Belgesi :
Hyzly Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterli?i Belgesi :
Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi :
Köprüüstü Takym Yönetimi :
Gemi Elleçleme :

Son Görev Yapylan 1. Firma Bilgileri

     
Firmanyn Ady & Referans Alynabilecek Ki?i & Tel No. :
Görev Yapylan Süre  + Hangi Tarihler Arasynda :
Gemideki Görev & Geminin Tipi & Ady :
     

Son Görev Yapylan 2. Firma Bilgileri

     
Firmanyn Ady & Referans Alynabilecek Ki?i & Tel No. :
Görev Yapylan Süre  + Hangi Tarihler Arasynda :
Gemideki Görev & Geminin Tipi & Ady :
     

Son Görev Yapylan 3. Firma Bilgileri

     
Firmanyn Ady & Referans Alynabilecek Ki?i & Tel No. :
Görev Yapylan Süre  + Hangi Tarihler Arasynda :
Gemideki Görev & Geminin Tipi & Ady :
6G52S