Crew application form

     
Başvurulan Görev :
Göreve  Başlayabilme Tarihi :
Adı & Soyadı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Adresi :
Cep Telefonu :
Diğer Telefon :
Liman Cüzdanı No :
Liman Cüzdanı Geçerlilik Tarihi :
TC No :
Pasaport No :
Pasaport Geçerlilik Tarihi :
Saglık Belgesi Bitim Tarihi :
Yeterlilik Derecesi :

Sertifikalar   Mevcut : Evet / Hayır Bitiş Tarihi
       
Denizde  Kişisel Can Kurtama Teknikleri Belgesi :
Temel İlk Yardım Belgesi :
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Belgesi :
Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Belgesi :
Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Belgesi :
ilk Yardım Belgesi :
Tıbbi Bakım Belgesi :
ileri Yangınla Mücadele Belgesi :
Güv. Personeli için Vardiya Tutma Belgesi :
Mak. Personeli için Vardiya Tutma Belgesi :
Güvenlik Farkındalık Belgesi :
Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi :
Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi :
Petrol ve Kimyasal Tanker Temel Eğitim Belgesi :
Petrol Tankeri İleri Eğitim Belgesi :
Kimyasal Tanker İleri Eğitim Belgesi :
Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi :
Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi :
Köprüüstü Takım Yönetimi :
Gemi Elleçleme :
ERM :

Son Görev Yapılan Firma Bilgileri

     
Firmanın Adı :
Referans Alınabilecek Kişi & Tel No. :
Görev Yapılan Süre  + Hangi Tarihler Arasında :
Geminin Adı & Tipi :
Gemideki Görev :
     

Önce ki Firma Bilgileri

     
Firmanın Adı :
Referans Alınabilecek Kişi & Tel No. :
Görev Yapılan Süre  + Hangi Tarihler Arasında :
Geminin Adı & Tipi :
Gemideki Görev :
     

Son Görev Yapılan 3. Firma Bilgileri

     
Firmanın Adı :
Referans Alınabilecek Kişi & Tel No. :
Görev Yapılan Süre  + Hangi Tarihler Arasında :
Geminin Adı & Tipi :
Gemideki Görev :